Qëllimi i IDEAL është të mbështesë emigrantët shqiptarë në integrimin në shoqëri, arsim dhe jetën profesionale, si dhe të ruajë identitetin e tyre kulturor dhe kombëtar.

 

IDEAL:

  • Mbështet identifikimin e brezit të ri shqiptar me kulturën dhe historinë shqiptare, si dhe historinë dhe kulturën gjermane.
  • Kontribuon në promovimin e të kuptuarit të të tjerëve,
    Për të zvogëluar dhe kapërcyer pengesat.
  • Promovon shkëmbimin e përvojës dhe njohurive midis individëve, institucioneve dhe kompanive në Gjermani dhe Shqipëri.
  • Është e angazhuar për promovimin e dialogut, miqësisë dhe bashkëpunimit midis migrantëve dhe migrantëve shqiptarë, qytetarëve gjermanë dhe qytetarëve të kombësive të tjera.
  • Kërkon, duke promovuar komunikimin midis migrantëve shqipfolës dhe institucioneve rajonale sociale dhe arsimore, për të rritur mundësitë arsimore dhe të karrierës së brezit të ri me një prejardhje migrantësh shqiptarë.