Emri, selia, viti fiskal, anëtarësia e shoqatës

 

Shoqata mban emrin "Shoqëria Integruese Gjermano-Shqiptare" (IDEAL) dhe është e regjistruar në regjistrin e shoqatës përgjegjës për selinë e shoqatës. Duke regjistruar, IDEAL prezanton prapashtesën "e.V."
Selia e IDEAL është Essen.
Viti fiskal është vit kalendarik.
IDEAL mund të bëhet anëtar i shoqatave dhe shoqatave të biznesit gjerman dhe ndërkombëtar.

 

 

Qëllimi:

IDEAL ndjek qëllime ekskluzive dhe drejtpërdrejtë bamirësie në kuptimin e seksionit "qëllime të privilegjuara nga taksat" të kodit tatimor. IDEAL është vetëmohues aktiv. Ajo nuk ndjek kryesisht qëllime vetë-ekonomike.
Fondet e IDEAL nga tarifat e anëtarësimit dhe dhurimet mund të përdoren vetëm për qëllime ligjore. Anëtarët nuk marrin asnjë kontribut nga fondet e Kompanisë.
Asnjë person nuk mund të përfitojë nga shpenzimet që janë të huaja për qëllimin e kompanisë ose që janë të larta në mënyrë disproporcionale.