Njoftime për shtyp në lidhje me IDEAL dhe aktivitetet tona

Ngjarjet dhe aktivitetet e shoqatës sonë gjithashtu konsiderohen dhe konsiderohen nga shtypi. Këtu janë disa artikuj të zgjedhur (shiko gjithashtu seksionin tonë të lajmeve nën "Lajme & Aktivitete"):

 
Regjistrimi i transmetimit të drejtpërdrejtë të ORA NEWS nga 16.12.2013 nga moderatorja Ilva Tare për marrëdhëniet e tanishme ekonomike midis Gjermanisë dhe Shqipërisë dhe ditën e dialogut IDEAL:
ORA NEWS

 
Raporti televiziv 30-minutësh i stacionit RTK në 08.12.103 në gjuhën shqipe me titullin "Dialogu Shqiptaro-Gjerman në Essen" në YouTube:

RTK

2015

Die IDEAL DIALOGREISE 2015 für Unternehmer und NRW-Institutionen nach Tirana und Prishtina

DialogReise Tirana - Eindrücke - Einblicke 2015 (DE)

DialogReise Tirana - Mesazhe dhe Pershtypje 2015 (AL)

DialogReise Prishtina - Eindrücke - Einblicke 2015 (DE)

DialogReise Prishtina - Mesazhe dhe Pershtypje 2015 (AL)

 

 

 

 

2013

Der IDEAL DIALOGTAG 2013 mit Wirtschaftskonferenz, Begleitausstellung und Netzwerkabend in der Essener Philharmonie

Programm (DE)

Invitation-&-Program (AL)

Invitation & Programme (EN)

 

 

 

 

2012

Literaturabend mit Lesung von Virgjil Kule

Plakat (DE)

Programm (DE, AL)

 

 

 

 

2012

Tag der offen Tür in unserem Büro

Einladung (DE)

 

 

 

 

2011

Die Gründungsfeier von IDEAL -

Unsere Lebensspur in Deutschland

Plakat (DE)

Flyer (DE)

Flyer (AL)

Eröffnungsrede (AL)